lørdag 8. desember 2012

Å høre til


Det første jeg bet meg merke i da jeg var innom sosiologi som fag, var en av begrunnelsene for at faget hadde sin berettigelse: Først var samfunnet så kom mennesket. Det betyr at jeg er blitt den jeg er fordi jeg står i en relasjon til andre mennesker. Rick Warren er inne på samme tanke når han hevder at vi oppdager vår rolle i livet gjennom vår relasjon med andre.
 

Jeg trenger menighetsfamilien fordi:
  • den bekrefter meg som en ekte troende
  • den får meg bort fra selvopptatt isolasjon
  • den hjelper meg til å bygge åndelige muskler
  • den gir meg en rolle i misjonsoppdraget
  • den beskytter meg for frafall
Når beveger meg bort fra fellesskapet med andre troende, er jeg på vei bort fra Gud.
På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.
Rom 12:5

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»
Joh 13:35
Dagens ’manna’:
Takk for at jeg får høre til!


---------------------------------------------------------------
* Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 17 av 40 (23 dager igjen av 2012)
 

Ingen kommentarer: