tirsdag 25. desember 2012

Å tenke som en tjener


I går nevnte jeg at Jesus ga avkall på sitt eget og siterte fra Filipperbrevet. Avsnittet begynner slik:
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
Fil 2:5
Å tjene begynner i hodet. Det er motivet det kommer an på. Jeg kan gjøre det som er riktig, men med feil motiv. Mange har gått i den fella. Amasja er et eksempel. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med et helt hjerte (2 Krøn 25:2), mens andre får et bedre vitnesbyrd: Men Kaleb, min tjener, har en annen ånd i seg, og han har fulgt meg trofast (4 Mos 14:24).

Warren skriver at tjenere tenker:

  • mer på andre enn seg selv
  • som forvaltere mer enn som eiere
  • på oppdraget sitt, ikke på hva andre gjør
  • at de har identiteten sin i Kristus
  • at tjenesten er en mulighet, ikke en plikt
Dagens ’manna’ er et gammelt kor:
Ham å tjene, det er glede, mer enn alt!

-------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 34 av 40 (6 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: