mandag 24. desember 2012

Som hånd i hanske

Det er ikke første gang jeg har valgt å følge et opplegg som ikke tar hensyn til høytider, men hvor det likevel klaffer som hånd i hanske. På dag 33 i ”Målrettet liv” er overskriften ”Hva sanne tjenere gjør”, og hva er mer naturlig på julaften enn å minne om at
”Han var i Guds skikkelse… men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.”
Fil 2:6-7
En tjener er til stede for andre mennesker. Det er motsatsen til denne verdens motto:

”Først meg selv og så meg selv, og så den jeg elsker mest: Meg selv. Men så min neste, om det er til mitt eget beste”.
 

Paulus minner om at: Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener (Kol 3:23). Det altså Herren jeg tjener ved å tjene mennesker.
”Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn”
Matt 10:42
Dagens ’manna’ 
Betlehem er nøkkelen til hva tjenerskap handler om
-------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 33 av 40 (7 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: