lørdag 10. november 2012

Oppdraget


I går nevnte jeg at Tykikos i tillegg til å bli skriftlig bekreftet, også ble bekreftet fordi han ble betrodd å formidle et brev, men oppdraget var større enn som så:
han skal gi dere nytt mot i hjertet.
Ef 6:22
I tillegg til brevet, skulle Tykikos formidle nyheter om hvordan det sto til med Paulus. Det er alltid godt å høre at det står godt til med mennesker som har bidratt med noe viktig inn i livet mitt. 

Når jeg forkynner Guds ord, er jeg også opptatt av formidle historier om mennesker som har opplevd mye med Gud. Det er få ting som gir så mye nytt mot i hjerter som å høre at Gud virker også i vår samtid. Det skjer noe der det bes, det skjer noe der Guds rike blir synlig. Fatt mot!

Dagens ’manna’:

Jeg ønsker å gi mine medmennesker nytt mot i hjertet!

Ingen kommentarer: