søndag 11. november 2012

Fredshilsen

Jeg er veldig bevisst på å lyse Guds fred! Jødene hilser hverandre med ”Shalom”, og jeg tror de har lært det av Gud. 

For en tid siden skrev jeg noen tanker i Krigsropet om hvordan vi hilser hverandre, og konkluderte med at det blir litt tamt med et ”hei”.

Når Paulus kommer til slutten av sitt brev, kommer følgende avslutning:

Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå!
Ef 6:23-24
Det er en deilig tanke at jeg også kan stille meg som mottaker av denne freds- og nådehilsenen. Jeg er inkludert fordi jeg elsker vår Herre Jesus Kristus – ikke bare i dette livet, men i et liv som aldri skal forgå.

Da er jeg kommet til veis ende i Efeserbrevet. Jeg takker dere som har vært med på denne reisen i nesten et halvt år. Takk for oppmuntrende ord og tilbakemeldinger. Jeg går med planer om å bearbeide Efeserbrev-refleksjonene og gi dem ut i bokform, men det kommer jeg tilbake til etter hvert.

Hvor veien går videre med tanke på bloggen - kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens ’manna’:
Jeg elsker Jesus i et liv som aldri skal forgå!

Ingen kommentarer: