fredag 9. november 2012

Framsnakking

Det er et par år siden kronprinsen brukte et ord som jeg ikke hadde hørt før, men det tok ikke mange sekund før meningen med framsnakking var grepet av hele nasjonen. Det er viktig at vi omtaler hverandre på en positiv og byggende måte.

I avslutningen av sitt brev skriver Paulus en anbefaling av Tykikos:

Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren.
Ef 6:21
Alle mennesker trenger bekreftelse. Jeg har også møtt mange kjære søsken som er trofaste tjenere i Herren, og jeg håper at jeg i noen tilfeller har vært i stand til å bekrefte noen av dem. Det var sikkert godt for Tykikos også å få en slik bekreftelse. Bekreftelsen var mer enn ord. Det er sannsynlig at han var ”postmannen” som kom med brevet fra Paulus*. Han skulle ikke bare formidle brevet, men hadde et annet oppdrag som jeg kommer tilbake til i morgen.

Dagens ’manna’:

Positiv bekreftelse handler om ord og betroelse av tillit.
________________________________________
* Det er sannsynlig at han også var kurér for brevet til kolosserne (Kol 4:7) og et brev til laodikeerne (Kol 4:16) – et brev som sannsynligvis er et tapt brev.

Ingen kommentarer: