torsdag 25. oktober 2012

Hva er viktigst?

Det var en trøst som barn: ”Det viktigste er ikke vinne, men å delta!”, og det er mye mulig at det er sant i idrett og barnelek. Men – når det gjelder det onde er det ikke tvil: Det viktigste er å vinne!
Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
Ef 6:13
Målet med alt Paulus skriver i Efeserbrevet, er at alt ondt skal overvinnes. Det er bare mulig når jeg daglig ”kler meg i Kristus”!
Som nevnt tidligere her på bloggen er jeg en ”overvinner”. 


Et navn er med å gi identitet, og jeg tror jeg er blitt preget av navnet på kadett-sesjonen min. Riktignok tror jeg ikke jeg som 18-åring så at også det å være en overvinner handler om å være i rustningen Kristus.

Dagens ’manna’:

Jeg er en overvinner!

Ingen kommentarer: