fredag 26. oktober 2012

En klar oppfordring

Det finnes mange gode sitater som ikke stammer fra bibelen – og noen av dem bruker jeg ofte. Et av dem brukte jeg i en blogg for et par år siden. Benjamin Disraeli var flere ganger statsminister i Storbritannia på 1800-tallet og han sa: ”En konstant hensikt er hemmeligheten til suksess”*

Jeg tror dette er en veldig viktig holdning på de fleste områder i livet. Jo mer flyktig samfunnet blir, og jo fortere forandringene skjer, dess viktigere er det at det finnes noen som står for tydelighet.

I går nevnte jeg at hovedhensikten for Paulus var å føre efeserbrevets lesere til en endelig seier. Han har også gitt oss hemmeligheten til en slik suksess – og her kan det være interessant å skyte inn forholdet mellom hemmelighet og mysterium. Jeg har tidligere gjort det klart at jeg er veldig fornøyd med at det greske ordet «mysterion» i 2011-oversettelsen er blitt ‘mysterium’ mens tidligere oversettelser brukte ‘hemmelighet’. Den konstante hensikt for Paulus er:
Stå da fast!
Ef 6:14a
…og det er ikke tvil om at Paulus mener: Stå da fast i Kristus!
Det er ikke bare suksessens hemmelighet – det er seierens mysterium!

Dagens ‘manna’:
Jeg vet hva den konstante hensikt er!
________________________________

* Det mest kjente sitat som er tilskrevet Disraeli er sannsynligvis: ”Det finnes tre former løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk.” 

Ingen kommentarer: