mandag 15. oktober 2012

Gjensidig bildebruk

På samme måte som vi kan bruke det faktum at vi er skapt i Den treenige Guds bilde og konkludere med at et menneske derfor har ånd, sjel og legeme, kan bildet snus: At jeg har ånd, sjel og legeme kan hjelpe meg til å forstå Den treenige Gud.

Denne gjensidige bruk av et bilde bruker Paulus på forholdet mellom mann og kvinne. Han svinger fra å bruke Jesu forhold til menigheten til å forklare ekteskapet og ekteskapet til å forklare Jesu forhold til menigheten. Det kommer veldig tydelig fram i de tre neste versene:

For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken.
Ef 5:30-32
Det er morsomt at han konkluderer med at relasjonen mellom Kristus og kirken er et mysterium. Mysteriet kan ikke fullt ut gripes med intellektet, men det kan gripes med tro. Kanskje ekteskapet har noe av dette mysteriet i seg også? I så fall er det et eller annet med ekteskapet som må gripes med noe annet enn hjernen. Kanskje det handler om ”tro” i den relasjonen også? Tro på at det faktisk går an å bevare enheten selv i de tøffeste motbakker fordi ”kroppen pleies og får næring”.

Dagens ’manna’:

Jeg tror på ekteskapet.

Ingen kommentarer: