fredag 10. august 2012

KS

Hva ”KS” står for, kommer an på hvilken hatt du har på. I organisasjons-Norge vil folk automatisk tenke kommunesektorens organisasjon som har forkortelsen sin fra det som en gang het ”Kommunenes sentralforbund”. 

I Frelsesarmeen ville vi for noen år siden umiddelbart ha tenkt ”Krigsskolen”, mens vi i dag tenker ”Kvalitetssikringssystemet”. Det er et velutviklet system som skal sørge for at organisasjonen drives på en god måte.

Når jeg nå beveger meg videre inn i hva min stilling i Kristus egentlig innebærer av praktiske konsekvenser, er det godt å forholde seg til at Paulus la til rette et ”KS” for livet i Kristus.
Det første han forbinder med å vandre verdige det kall vi har fått, er å leve:
i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.
Ef 4:2
Det første som slår meg når jeg leser dette er at menighetslivet den gang ikke kan ha vært så forskjellig fra dagens. Der mennesker skal samhandle vil det oppstå konflikter. Det som bør være annerledes i en kristen sammenheng er nettopp storsinnet og overbærenheten. Det betyr ikke at konflikter skal overses. Det er en form for snillisme som ødelegger mer enn den gagner, men kristenlivet må preges av konfrontasjon hånd i hånd med ”den nye sjanses mulighet”.

Dagens ’manna’:
Den nye sjanses mulighet.Ingen kommentarer: