torsdag 9. august 2012

StillingsbeskrivelseBildet er hentet fra en stillingsutlysning – og det er kun en illustrasjon som viser et par av de informasjonene som er interessante med tanke på en stilling. For det første er det viktig å få informasjon om hva slags stilling det er. Deretter kommer informasjon om arbeidsoppgaver osv.

Efeserbrevet har på mange måter en slik todeling. De tre første kapitlene handler om hva slags stilling jeg har. Paulus er veldig tydelig på at jeg er plassert ”i” Kristus, og satt i himmelen med ham.

I del to – (de tre siste kapitlene) handler det om ”arbeidsoppgavene”, eller med andre ord hvilke konsekvenser stillingen får for livet mitt. I paulinsk teologi, som evangeliske kristne bygger på, er rekkefølgen ikke tilfeldig. Det er veldig viktig at forståelsen av hva som er min stilling ligger til grunn for det jeg gjør i stillingen. Derfor venter Paulus med å komme med sine formaninger til han har gjort alt som står til ham for å informere om stillingen. Men så sier han:

    Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått  Ef 4:1
På grunnteksten står det ”vandrer” verdig det kallet dere har fått, og det er bakgrunnen for boktittelen ”Sitte, vandre, stå” som Watchman Nee har skrevet. Hva dette verdige livet eller vandringen betyr i praksis vil jeg få rikelig anledning til å komme tilbake til de neste ukene.

Dagens ’manna’

   Jeg vet hvor jeg sitter, og nå skal jeg gå!

Ingen kommentarer: