onsdag 8. august 2012

”Ære den som æres bør!”

En av de tingene jeg tror jeg forstår litt bedre i dag enn jeg gjorde for 30 år siden, er begrepet ære. Derfor er jeg lei meg for at jeg ikke i større grad var opptatt av å ”ære den som æres bør”. Da tenker jeg primært på mine medmennesker, for respekten og ærefrykten for Gud har nok alltid vært der. Det jeg ikke forsto var at jeg ærer ham ved å ære det ypperste av det han har skapt.

Under bønn merker jeg at jeg styrkes når jeg ærer Gud, men det er ikke målet. Målet er å ”ære Ham som æres bør” slik Paulus gjør det:
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Ef 3:21
Slik avslutter han første del av Efeserbrevet. Jeg kommer tilbake til skifte av fokus i morgen, men dagens ’manna’ er:
Jeg vil gi deg ære og tilbe deg!

Ingen kommentarer: