tirsdag 7. august 2012

Menneskelig begrensning

Jeg hører med til dem som begeistres av Paulus, men er klar over at ikke alle er like fascinert. Men jeg tror at selv de som sliter med noen av hans utsagn vil være enig i at han gir et ærlig bilde av seg selv. 

Paulus er veldig tydelig på sin egen begrensning spesielt og menneskers begrensning generelt. Han kan påberope seg solid teologisk utdannelse. Han har også store åpenbaringer, men innrømmer både svakhet og stykkevis innsikt. Derfor innser han også at bønn kan begrenses av den menneskelige begrensning. Da passer det å komme med følgende innrømmelse:
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
Ef 3:20
Det er nok deler av dette verset jeg oftest bruker når jeg selv ber. Jeg ønsker ikke at mine begrensninger skal begrense Gud.

Dagens ’manna’:
Gud er større enn mine største tanker om ham!

Ingen kommentarer: