mandag 6. august 2012

Det absolutt største

Den siste av de fire bønnene som Paulus ber for Efeserne er så kort at jeg fort kan glemme å reflektere over den, men den er en bønn om det største som kan skje:
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Ef 3:19
Hva betyr det egentlig?
 
I tankene til Paulus er dette synonymt med Kristuslikhet:
For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden.
Kol 2:9-10
Det kan ikke sies tydeligere. Og dersom det ikke er mulig, hvorfor skulle da Paulus bry seg om å be om det?

Dagens ’manna’:
Guds fylde = Kristus-likhet

Ingen kommentarer: