lørdag 11. august 2012

Satsingsområde

Gårsdagens kvalitetssikring er viktig dersom vi skal lykkes med følgende satsing:
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:
Ef 4:3
Jeg har alltid vært opptatt av å presisere at det er forskjell på enhet og enighet. Det finnes enkle mennesker – noen av dem har til og med blitt presidenter, som mener at enighet er en forutsetning for å bevare enhet.

Jeg har opplevd å frydes i Åndens enhet med mennesker jeg står langt fra både politisk og i viktige teologiske spørsmål. Det har lært meg en del ting – som f. eks. at Gud er mer opptatt av liv og mangfold enn av teologi. Videre har det lært meg at vi også med utgangspunkt i likt teologisk ståsted og liknende åndelige opplevelser, kan trekke helt ulike politiske konsekvenser av vår tro. Det har lært meg at Gud er mer opptatt av liv og mangfold enn av politikk. Med andre ord kan mennesker som søker Guds vilje, også utføre den enten det politiske utgangspunktet er sosialistisk eller liberalt.

Nettopp derfor er det så viktig at jeg preges av mildhet, ydmykhet og storsinn slik at jeg kan gi mitt bidrag til å bevare Åndens enhet, for det er ikke småtteri det Guds fred skal binde sammen. Det blir temaet den neste uka!

Dagens ’manna’:
Åndes enhet er ikke det samme som enighet!

Ingen kommentarer: