tirsdag 10. juli 2012

Rekreasjon

Sommeren er rekreasjonstid. Jeg tipper at ordet ”rekreasjon” hos de aller fleste vil havne i kategorien for gode, varme og positive ord. Havner det der hvis jeg også skriver det på ”norsk”? Gjenskapelse?

Tro om ikke det kan virke truende? Veien er ikke lang til gjenfødelse, og der har jeg møtt motstand til og med hos bekjennende kristne.

Gjenskapelse innebærer at det skjer noe nytt med en som er skapt fra før. Det er neppe den biologiske skapelse Paulus sikter til når han skriver:
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Ef 2:10
Den skapning jeg er ”i” Kristus, er Guds verk. Da jeg skaptes gjennom forplantning og ni måneders svangerskap, var det også Guds verk. Men det var en skapelse i bildet til den falne Adam*. I Kristus skjer underet at jeg gjenskapes i Guds eget bilde. Selv om det fysisk skjer forandringer gjennom hele livet med celler som dør og nye celler som skapes, har jeg ikke hørt at noen trakk i tvil at jeg var et fullverdig menneske da jeg kom til verden. På samme måte skjer det en pågående forvandling også av mennesket i Kristus. Gudsbildet er fra det øyeblikk jeg tok imot hans verk fullkomment gjenskapt i Gudsrelasjonen – og for hver gammel celle som dør og erstattes av hans nye, må det føre til konsekvenser også for menneskerelasjonen. Mer følger!
Dagens ’manna’:
Sommeren gir tid for rekreasjon – for gjenskapelse!
__________________________________________________
* 1 Mos 5:3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som lignet ham og var som hans eget bilde

Ingen kommentarer: