onsdag 11. juli 2012

Eksamensspørsmålet

Et av spørsmålene kadettene fikk til vårens Bibeleksamen var en referanse til Jakobs: ”Troen er død uten gjerninger” (Jak 2:17) og hvordan dette kan kombineres med det paulinske fundament: ”Rettferdiggjort ved tro alene” (Rom 1:17). Kadettene kom seg ”helskinnet” gjennom det spørsmålet og konkluderte med at gjerningene kommer som en konsekvens av troen og frelsen – og ikke motsatt. 

Så vidt jeg husker i farten, var det ingen som siterte dagens paulinske vers, men de ble ikke ”trukket” av den grunn, men verset understreker konklusjonen:
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Ef 2:10
Hensikten med gjenskapelsen er gjenopprettelse av tilstanden i Paradis. Guds godhet formidles gjennom hans barn. Godhet skaper håp, bringer himmelen nær og ”driver til omvendelse”*. Slik føres Guds frelsesplan nærmere sitt endelige mål. 
Jeg glemmer aldri en morgensamling med presten Bjørn Siem på Jeløy for drøye 20 år siden. Han snakket om å være gode med hverandre og avsluttet med det som jeg gjør til:

Dagens 'manna':
Gud, dersom du fortsatt gjør under, gjør oss snille!
_______________________________________
* Rom 2:4 Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?

Ingen kommentarer: