søndag 3. juni 2012

Mottakerforhold

Selv om jeg alltid har vært interessert i Øst-Europa generelt, var det dårlig med detaljkunnskap inntil vi fikk ordre dit i 2004. En av de få tingene jeg visste om f. eks. Kiev, var at det i Sovjettiden fantes en kraftig radiosender som sendte støy på mange ulike/varierende frekvenser. Jeg hadde hørt den selv på kortbølgen…
Hensikten med senderen var å forstyrre ”vestlig propaganda” i å nå fram til sovjetiske radiomottakere.

For et par dager siden oppdaget vi at det trådløse internettverket faller ut hver gang vi slår på den trådløse mikrofonen i plenumsalen på Jeløya. Vi har en utfordring med frekvenser som kommer for nær hverandre – men det lar seg løse.

I går skrev jeg at jeg ikke er i tvil om at Gud sender signaler 24/7, men at mottakerforholdene også spiller en viktig rolle. Det hadde vært enkelt om det bare handlet om Den hellige ånd og mottakeren, men når det profetiske er et emne, er det viktig å være obs på at det er mye som kan påvirke mottakerforholdene. Den onde ønsker å forstyrre Den hellige ånds frekvens. Det er ikke sikkert at han gjør det ved å sende ubehagelig støy, men han kan sørge for at vi blir bombardert med impulser – også impulser som virker gode, positive og logiske. Derfor er min mottakerposisjon viktig. Og hvor er det optimale mottakerforhold? Som alltid når jeg skriver om posisjon, er den i Kristus.  
Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Åp 3:20

Dagens ’manna’
Det som Ånden sier, høres best i Kristus

Ingen kommentarer: