lørdag 2. juni 2012

Frekvens

Fasttelefonen er snart historie. Mer og mer blir trådløst og det er kamp om frekvensene, og det kommer jeg tilbake til i morgen. I dag vil jeg fokusere på Den hellige ånd som senderen av budskap og meg som mottaker. Da er det lett å tenke at Den hellige ånd sender sine gaver på forskjellige frekvenser. Som gjenfødt av Den hellige ånd, har jeg fått implantert en mottaker: ”Ånden selv vitner sammen med vår ånd…”Rom 8:16


Om jeg sammenlikner Den hellige ånd med en radiosender og meg selv som radio, er det viktig å vite hvilke frekvenser Den hellige ånd sender på slik at jeg kan stille inn kanalsøkeren korrekt. De forskjellige nådegavene sendes på forskjellige frekvenser. For eksempel kan profetisk tale ligge på en og helbredelser på en annen – men senderen er den samme. Om situasjonen i Israel på gutten Samuels tid leser vi:
”I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få”
1 Sam 3:1
Jeg tror ikke det var fordi senderen hadde sluttet å sende, men at det stod dårlig til med mottakerne, og at mottakerforholdene var elendige – mer om det i morgen.

Dagens ’manna’:
Den hellige ånd sender 24/7


Ingen kommentarer: