fredag 1. juni 2012

En gyldig sammenstilling?

For noen uker siden skrev jeg om forskjellen mellom det profetiske som gave og tjeneste. I dag skal jeg undervise på Brengle-institutt på Jeløy, og temaet er ”Hellighet og karismatikk”. Er det en gyldig sammenstilling?

Ja, fordi nådegaver = karismata handler om Åndens gaver og hellighet handler om Den hellige ånds pågående påvirkning av mitt liv. Nei, fordi nådegaver kan være i virksomhet på tross av et menneskes ”fjernt fra” hellige livsførsel. Korintermenigheten er et ypperlig eksempel. 

Der manglet det ikke på syndige skandaler, men Paulus adresserer dem likevel som helliget i Kristus og konstaterer at de ikke manglet noen nådegaver.
Hvordan henger det sammen?

Nøkkelen ligger i stillingen ”i” Kristus. Der ligger helligheten og der ligger frimodigheten til å bruke Åndens gaver:  
”Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.  I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg.”
Jeg kan ikke rose meg av ”min” hellighet, men jeg kan rose meg av Kristus og hans hellighet. Derfor kan jeg også åpne meg for Åndens gaver.

Ingen kommentarer: