mandag 4. juni 2012

Veien videre

I morgen vil jeg bevege meg videre. Perioden hvor jeg har fokusert på det profetiske, har vært bestemmende for at neste bok jeg vil ta for meg blir Efeserbrevet. Det er et brev jeg kjenner godt fra før, men denne gang vil ”oppholde” meg der til jeg er klar til å gå videre.

Men det vil alltid være en vei videre også når det gjelder det profetiske. Jeg er overbevist om at jeg helt til jeg blir hentet hjem kan bli mer lydhør for Herrens stemme. Det tror jeg gjelder alle troende:
Herren taler fortrolig med dem som frykter ham,
Dagens ’manna’:
Forvent at Herren taler!
______________________________________
Du kan lese mer om å se og høre Herren HER

Ingen kommentarer: