torsdag 26. april 2012

Hvorfor bruke mat som en metafor?

Med tre refleksjoner knyttet til en "Prophetic Sandwich" i løpet av de siste tre dagene, er spørsmålet absolutt gyldig, men svaret er rett og slett fordi:
Det er en av de viktigste metaforer i Bibelen!
Flere av profetene 'spiste' ordet. Johannes proklamerte at Ordet ble menneske og Jesus presenterte seg selv som brødet fra himmelen - livets brød. Det forårsaket mange misforståelser og mange forlot ham i avsky. De kunne ikke forstå den åndelige betydning når han sa:
For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.
Joh 6:55
Meningen er rett og slett at det jeg spiser blir en del av kroppen min, det blir meg!

Migrasjon, sosiale medier og det sterke fokuset på individet som vi har arvet fra postmodernismen, er faktorer som har ført 'alle' mennesker inn i en jakt etter identitet.

Denne utfordringen møter meg personlig også, og det utfordrer den rollen jeg til enhver tid måtte inneha i Frelsesarmeen. I dag er jeg en del av ledelsen i Øst-Europa territoriet. Mer enn noen gang i vår historie trenger jeg å 'spise' Ordet, det sanne brødet fra himmelen, slik at Jesus Kristus blir en del av meg, og jeg blir en del av ham. 


Med identitet i Kristus, og en visshet om at han er i meg, kan jeg vandre i verden slik som han ville ha gjort - og det er det som er kjernen, identiteten og DNA'et i oppdraget vårt. Det er også det jeg ser i den profetiske sandwichen, og jeg spiser den slik at den blir en del av meg, og ikke bare en del, jeg ber om at den blir meg.

Den profetiske utfordringen blir derfor:

La oss spise den veien, sannheten og livet, slik at vi går den veien som sanne troende og er identifisert av lukten av evig liv.
 

"Manna" for i dag:
Bon appetitt!
----------------------------------
NB - refleksjonen er skrevet den 17. mai 2016, men er lagt inn i sammenheng med presentasjonen av
en "Profetisk sandwich" som ligger som de tre-fire forrige refleksjonene.
* Når Gud taler
* Bunnskiva i en profetisk sandwich
* Toppskiva
* Sandwich-fyllet

Ingen kommentarer: