fredag 2. mars 2012

Bare en skygge

En skygge gir i beste fall en kontur av virkeligheten. Det lærte de fleste av oss tidlig fordi noen viste oss hvordan vi kunne skulle lage skyggebilder. Vi kan altså bli lurt av en skygge. Selv når det er en skygge av f. eks et virkelig menneske, er skygge avhengig av lyskildens plassering. Derfor er det interessant at hebreerforkynneren skriver:
    Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
    Hebr 10:1
Jeg leser det ikke som en kritikk av loven. Snarere tvert imot. Loven representerer det gode, men er kun en skygge av ’det gode som skulle komme’. Og sett i sammenheng med resten av budskapet, gjelder dette alt som er knyttet til den gamle pakt. Det som gjør det til en skygge, er at den ikke makter å gjøre oss mennesker fullkomne. Den fullkommenheten er kun i Jesus, og i ham er jeg.

Etter å ha vist Jesu overlegenhet som mellommann (i forhold til engler og Moses), som øversteprest og prest sammenliknet med levittene, nærmer forkynneren seg nøkkelen: Tro, og troen skal føre til helliggjørelse. Men før han kommer så langt, ligger det flere poeng i teksten.

Dagens ’manna’:
    Det er et under at den fullkomne og jeg er ett!

Ingen kommentarer: