torsdag 1. mars 2012

Hva er rollen nå?

Alle mennesker har forskjellige roller gjennom livet. Jeg er ikke noe unntak. Lista kan bli uendelig lang. Her er noen ganske få:

Sønn, bror, Stavangergutt (det geografiske prefikset har endret seg et utall ganger), juniorsoldat, speider, hornmusikkant, elev, frelsessoldat, kadett, ektefelle, innflytter, innvandrer, fremmedarbeider, korpsoffiser, sosionom, lærer, rektor, divisjonssjef, daglig leder, styremedlem, ledende menig i marinen, militærnekter, sivilarbeider, far, morfar, farfar……

og jeg har knapt begynt på lista…

Da Jesus døde sa han: ”Det er fullbrakt!” – han var ferdig med sin viktigste rolle. Etter oppstandelsen var han en kort tid blant sine disipler, så for han til himmelen. Gud er i dag til stede i min hverdag ved Den hellige ånd. Hvilken rolle har Jesus i dag?
    Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld.
    Hebr 9:24b
Han er fortsatt Sønnen, offerlammet, og den oppstandne. Men nå trer han fram for Guds ansikt for min skyld.

Dagens ’manna’:
    I ham trer jeg også fram for Guds ansikt

Ingen kommentarer: