onsdag 29. februar 2012

Nok er nok

Det er et underlig uttrykk. Enten er noe nok ellers er det ikke det. ’Mer enn nok’ gir mening, men når noe er nok er det akkurat tilstrekkelig. Egentlig litt leit at kroppen til Johan Remen Evensen sa ”nok” rett før VM i skiflyging. Jeg skulle gjerne sett ham der, men når ”nok er nok” så få jeg være fornøyd med rekorden fra i fjor.

Hebreerforkynneren avslutter det niende kapittelet med å argumentere med at Jesu offer var nok. Det holder med én gang, og det gjelder for alle. Det er ikke nødvendig at han soner flere ganger, eller at jeg forsøker å finne på et eller annet for å sette en ekstra spiss på det som allerede er nok. Når nok er nok må jeg være fornøyd med det, ja, ikke bare fornøyd, men jeg kan fryde meg over det.
  Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange,
  og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

  Hebr 9:27-28
Når jeg tenker på at han kommer igjen fylles jeg med glede fordi det var nok det han gjorde da han kom første gang.

Dagens ’manna’ er siste vers Trygve Bjerkrheims sang fra 1959:
  Det er nok, det som Jesus gjorde,
  Det i døden og dommen gjeld.
  Me vil byggja på nådeordet,
  Det er berggrunn som evig held.

Ingen kommentarer: