lørdag 3. mars 2012

Engang alltid

Jeg har aldri vært medlem av ”Engang-alltid”, men forstår hva det innebærer. Jeg tenkte ikke over det da jeg skrev den tilfeldige ’rollelista’ i går, men rollen havnet der: Jeg har vært speider. Og de mest ivrig fortsetter hele livet – til slutt i ”Engang-alltid”.

Hebreerforkynnerens formidling av den nye pakts ’overlegenhet’* i forhold til den gamle, bruker ”engang alltid”-argumentet om Jesu offer. Det er gjort en gang, og er for alltid og alle. Dersom den gamle pakts offer hadde gjort mennesker fullkomne
    … hadde de vel holdt opp med å bære fram offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
    Hebr 10:2
Faren med å bruke et begrep som ”Engang-alltid” i en refleksjon som denne, er at det i noen sammenheng tolkes som at frafallets mulighet ikke lenger eksisterer. Budskapet her er at det er Jesu offer som aldri mister sin gyldighet. At hebreerforkynneren ser frafallets fare har jeg skrevet om tidligere.

Dagens ’manna’:
    Det Jesus gjorde én gang holder for alltid
________________________________________
*Reidar Hvalvik bruker dette begrepet i ”Den store fortellingen” 1999 s 345

Se også: ”Alltid beredt!”

Ingen kommentarer: