tirsdag 13. mars 2012

Badet

Sist fredag underviste jeg i paulinsk teologi på offiserskurs. Vi var flere som underviste om Paulus, og et av temaene som falt på meg, var å belyse hva Paulus forsto med dåpen. For meg er det viktig å tale om dåpens innhold adskilt fra selve ritualet. Hva dåpens innhold betyr, er det relativt stor enighet om på tvers av kirkesamfunnene. Uenighetene knytter seg primært til ritualet:
 • er det i ritualet at det skjer?
 • skal ritualet utføres på barn eller voksne?
 • er ritualet bare symbolsk?
 • dersom det bare er symbolsk, kan det da kuttes ut?
Når hebreerforkynneren skriver:
  Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.
  Hebr 10:22
…sikter han da til et ritual når han skriver om kroppen som er badet i rent vann? Eller er dette noe som foregår i en himmelsk eller ’åndelig’ verden?
Han har tidligere hentet sine bilder fra tabernaklet i den gamle pakt. Der heter det:
  Aron og sønnene hans skal du føre fram til inngangen til telthelligdommen og vaske dem med vann.
  2 Mos 29:4
Jeg har aldri hørt at dette har blitt tolket som et bilde på dåpen, men snarere en blant mange renselsesriter i den gamle pakt. Verset har også blitt koblet med
  Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.
  1 Pet 3:21
og videre med verset fra en de paulinske hustavlene som sier at Kristus elsket kirken og ga seg selv for den
  for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord.
  Ef 5:26
Dersom dåpen er å betrakte som en bønn, og badet i vann skjer i kraft av et ord, kan det tyde på at også ’kroppen badet i rent vann’ må forstås åndelig selv om det ikke utelukker at en rituell handling som inkluderer vann kan være en vakker symbolsk illustrasjon på dette. Jesus sa selv at: Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Dette var sannsynligvis bakgrunnen for at han litt tidligere sa til Peter at han ikke trengte å vaske hele kroppen fordi han allerede var ren*.

Uansett hvor vi måtte lande i dette spørsmålet, vet vi at det Gud primært ser etter er det oppriktige hjerte.**

Dagens ’manna’:
  Gud, hjelp meg til alltid å ha et oppriktig hjerte!
_______________________________________
* Se Joh 15:3 og videre: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» Joh 13:10
** f. eks.: Herren ser på hjertet 1 Sam 16:7

Ingen kommentarer: