onsdag 14. mars 2012

La oss!

Overskriften forekommer minst 15 ganger i hebreerbrevet, og den er knyttet til budskapets formaninger. Formelen ’la oss’ har mange positive aspekter:
  1) Alle som ’hører’ inkluderes – også hebreerforkynneren selv

  2) Oppfordringen er som regel alltid en respons på en forutsetning som allerede har funnet sted

  3) Det virker alltid samlende å ha et felles oppdrag og mål

  4) Det er meningsfullt å være en del av noe målrettet
Dagens formaning er den sjette av denne typen og jeg har ingenting imot å bli inkludert:
  La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast.
  Hebr 10:23
Det er ikke vankelig å holde fast på bekjennelsen når jeg vet at dagens ’manna’ er:
  Gud er trofast!

Ingen kommentarer: