fredag 3. februar 2012

Det er vanskelig å forklare

Overskriften er et direkte sitat fra Hebr 5:11.

Den eldre mannen visste nok det da han utfordret den unge aspiranten: 
”Du sier du har lest hele Bibelen og skal nå ut å forkynne evangeliet, da må du forklare meg hva det vil si at Jesus er øversteprest på Melkisedeks vis?”

Jeg kan ikke huske om jeg forsøkte å forklare, jeg husker bare at jeg ikke hadde et umiddelbart og klart svar. Det er mulig at jeg hadde vært nærmere et svar i dag, men som verset sier: 

Det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så trege til høre.

Heldigvis var jeg ikke så kjepphøy at jeg siterte det for den drøyt 50 år eldre utfordreren.

Det handler om å høre med ”troens øre” og å se med ”troens øye”. Jeg mister masse når det filtreres i min menneskelige forståelse først, og forfatteren av hebreerbrevet frustreres litt over sine leseres evne til å ikke ’komme videre’ i sin åndelige innsikt – et tema som han dveler ved i flere vers og som jeg kommer tilbake til.

Melkisedek var både konge og prest i Salem (senere Jerusalem). Navnet betyr ”Rettferdighets konge”, og denne doble rollen som prest og konge med utgangspunkt i ”Den evige stad” er en del av bildet. Det er David som i Salme 110 kommer med denne Messiasprofetien som gjengis i brevet. Jesu offer er et eviggyldig offer, og hans rolle som prest* (veien til Far) og konge er evig. Så enkelt og så vanskelig. Dagens ’manna’ er en bønn:
    Far, hjelp meg å lese ’Ordet’ med troens øye først!
______________________________________

*
Det er flere spennende aspekter ved Melkisedek som prest som er del av totalbildet:
  • Han kom Abram i møte med ”brød og vin” (symbol på Jesus offer: ’Legeme og blod’)
  • Han velsignet Abram på vegne av Den høyeste Gud
  • Abram, som representant for troens folk, betalte Melkisedek tiende.
    1 Mos 14:17ff

Ingen kommentarer: