lørdag 4. februar 2012

Den gode sirkel

”Fra elev til lærer”

Klarere kan ikke disippelkallet defineres. Det går rett inn i ”Misjonsbefalingen”*. Der blir disiplene kalt til å gå ut og gjøre andre til disipler – som igjen går fra å være elev til å bli lærer slik at det blir flere disipler. Det blir en god sirkel og et åndelig kretsløp fungerer.
    Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.
    Hebr 5:12
I tillegg til å være full i tråd med Jesu befaling, har Hebreerbrevets tanker på dette punktet paralleller til det Paulus skriver til korinterne. Heller ikke de tålte fast føde, måtte fores med melk og menigheten ble preget av problemer som fikk mye mer oppmerksomhet enn åndelig vekts og spredning av evangeliet.

Jeg kjenner det igjen – både fra Frelsesarmeen og fra andre menigheter:
Kristne forblir ’barn’ som suger næring i stedet for å vokse opp og bli dem som gir næring. Dermed stopper den åndelige veksten som skulle være den naturlige både for den enkelte og for fellesskapet.

Dagens ’manna’:
    Åndelig vekst tar aldri slutt
______________________________
* Matt 28:18-20

Ingen kommentarer: