tirsdag 10. januar 2012

Stadfestelse 3

Det blir enda en runde med stadfestelse ☺ .

Jeg kunne ha tatt det med i går, for det er en av Guds måter å stadfeste ordet om frelsen på. Men jeg valgte å ta dagens ’stadfestelse’ som en egen refleksjon fordi dette er et samarbeidsprosjekt:

Gud gir sitt vitnesbyrd….
    …ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.
    Hebr 2:4
Det er med andre ord ikke Vårherre det står på. I følge Paulus angrer han ikke sine nådegaver og sitt kall*. Men for at dette skal bli en stadfestelse kreves det også en mottaker. Derfor er vitnesbyrdet om frelsen et samarbeidsprosjekt. Det kan godt være at det var lett for de troende å ta imot Den hellige ånds gaver i de første generasjoner av menigheten og at det derfor ikke var nødvendig å oppfordre til å ta imot.

Slik har det ikke alltid vært, og jeg tror det har begrenset virkningene av ’ordet om frelse’. I og med at Den hellige ånds gaver ikke gis til ’odel og eie’, men deles ut etter behov og det finnes troende som står klar til å ta imot, er dette en stadig utfordring også for den erfarne kristne. Dagens ’manna’ gir seg selv:
    Jeg ønsker å være en våken mottaker av Den hellige ånds gaver!
______________________________________
* Rom 11:29

Ingen kommentarer: