onsdag 11. januar 2012

Engleperspektiv

Jeg er kjent med begrepet ’fugleperspektiv’ og jeg skal ikke påstå at jeg har funnet opp ’engleperspektiv’, men jeg kan ikke huske å ha sett det brukt før. Begge deler handler om å se noe ovenfra. Hebreerbrevet er fullt av sitater fra det gamle testamentet, og de brukes for å sette Jesus i perspektiv:
  En kort tid har du stilt ham lavere enn engler.
  Men du har kronet ham med herlighet og ære,
  alt har du lagt under hans føtter.

  Hebr 2:7-8
Forfatteren leser en Messiasprofeti i Salme 8, og det kan åpne for en ’farlig’ spekulasjon om Jesu guddommelighet da han en kort tid ble stilt lavere enn engler. Samtidig er det helt i tråd med bekjennelseshymnen som Paulus gjenga: Han var i Guds skikkelse ….men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.* og dette ’avkallet’ på guddommelig autoritet bekreftes ved at han ikke selv hadde befalingsmakt over englene, men eventuelt måtte ha bedt Far om å sende tolv legioner engler.**

Avkall er et eksempel på kjærlighet. I sin kjærlighet til mennesket valgte Skaperen å begrense seg selv ved å binde seg til det. Den kjærligheten ble videreført i en beslutning om å sende sin egen sønn som igjen måtte gi avkall på ’sitt eget’ for å frelse menneskene. Derfor måtte han også en kort tid stilles lavere enn englene.

På en spennende måte fører Hebreerbrevets forfatter oss inn i frelsens mysterium og han bruker ’engleperspektivet’ for å understreke sitt poeng.
  Dagens ’manna’
  Avkall er et tegn på kjærlighet
________________________________________
* Hele hymnen står i Fil 2:6-11
** Matt 26:53

1 kommentar:

Anonym sa...

Hva med helikopterperspektiv?