onsdag 25. januar 2012

Skapelse

Det er lett å tenke på Gud som Skaperen i fortid. Spørsmålet ”Hvem har skapt?” er mye mer vanlig enn ”Hvem skaper?”. Det kan være flere grunner til det. F. eks. underviser Jesus at jorden skal forgå, og at han ikke ber for verden*.

Man kan velge å tolke det som at Gud har ”gitt opp” verden, men jeg tror og finner og bibelsk belegg for at Guds kreativitet fortsatt er sterkt til stede i verden.

Men hvordan skal jeg da tolke:
    Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger.
    Hebr 4:3b-4
Var det en utbredt oppfatning at Guds gjerninger var fullførte da Gud hvilte etter å ha skapt? Jeg tror ikke vi kan se bort fra det, og at det også er med å prege manges oppfatning av Skaperen og skaperverket i dag. Samtidig er fokuset i Hebreerbrevet ikke på skapelsen, men på hvilen.

Forfatteren understreker at det gjenstår at noen skal komme inn til hvilen. På grunn av fallet var det en Guds gjerning som ikke var fullført da verdens grunnvoll ble lagt: Jesu frelsende forsoningshandling. Gjenopprettelse er en form for gjenskapelse. Ånden som den skapende kraft og livgiver, er den som stadig minner om: ”I dag, om dere høre hans røst…” Med andre ord: Herren skaper fortsatt med sitt ord!

Dagens ’manna’:
    Gud kan med sitt ord fortsatt skape noe nytt i mitt liv!
__________________________________
* Joh 17:9

Ingen kommentarer: