tirsdag 24. januar 2012

Hvilehjemmet

Når eldre mennesker i Frelsesarmeen spør meg hvor jeg har kontor, svarer jeg:
“På hvilehjemmet”.

Selv om vi ikke bruker det navnet til daglig, huser den gamle, ærverdige hovedbygningen kontorer, undervisningslokaler, biblioteker og oppholdsrom. Men mange ser tilbake til gode opphold med hvile og ferie på Framnes.

Det er noe forlokkende med ordet ’hvile’ – men hvordan skal det forstås i en bibelsk sammenheng?
    det er vi som tror, som går inn til hvilen.
    Hebr 4:3
Jeg tror det er minst to betydninger, og jeg aner begge når jeg leser Hebreerbrevet:

1) Det ligger en spesiell hvile i å komme til tro og bli en Jesu etterfølger. Selv om den ’hvilen’ ikke nødvendigvis er fravær av oppdrag, men at jeg går i tjeneste sammen med Jesus. Jeg skriver om dette i ”Stressless” som kommer i Krigsropet neste uke og i denne bloggen sønd. 5 februar.

2) Det er en hvile som venter i det evige liv.
Motsatsen beskrives slik: De gudløse har ingen fred, sier Herren. Jes 48:22, men for den som tror finnes det altså et hvilehjem både i tiden og evigheten – og der er det greit å ha sitt arbeidssted!

Ingen kommentarer: