mandag 23. januar 2012

Oss og dem

Alt som skaper et skille, virker truende. Det kan være en utfordring bare å skrive overskriften ’oss og dem’ i et samfunn der integrering er det store målet.

Samtidig kan det virke som om det er et grunnleggende behov hos mennesker å identifisere seg med en begrenset gruppe likesinnede. Det dannes subkulturer i alle samfunn. Fotballens fanklubber er et eksempel, lukka foreninger som f. eks. frimureriet er et annet.

Jeg håper ikke at menighetene er slik, men budskapet som menigheten forvalter setter et skille mellom dem som tror og dem som ikke tror.

Utfordringen er å overlate til Vårherre å sette det skillet, for hva er egentlig svaret på det spørsmålet Gunnar Staalesen kåserte over i Bergen på 90-tallet: Hvor mye må jeg tro for å kunne si at jeg tror?
Benny Hinn ville svart:
It is not a question about a big faith in a little god, but a little faith in a big GOD!*
Spørsmålet er hva jeg gjør med det jeg hører:
    For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det.
    Hebr 4:2
Dagens ’manna’:
    Jeg vil være ett med dem som hører ordet og tror
________________________________
* Hinn brukte dette ordspillet da jeg tolket ham i Bergenshallen i 1995 – little kan som kjent bety både ’liten’ og ’litt’ – Hinns poeng var at vi trenger litt tro på en stor Gud, og ikke en stor tro på en liten gud

Ingen kommentarer: