lørdag 26. november 2011

Snart

Om det er noe som fortjener betegnelsen ”relativt”, må det være begrepet ’snart’!

I Øst-Europa, måtte jeg be om et mer spesifikt utsagn når noen sa ’snart’. Dersom det da ble sagt 5 minutt – lærte jeg at det betød en halv time.

Jeg trodde at det var et Øst-Europeisk fenomen. Men denne høsten har ’snart’, ’i løpet av dagen’, ’i morgen’ blitt om mulig enda mer relative begrep enn det jeg opplevde i Øst-Europa. Å stå i en byggeprosess kan være en tålmodighetsprøve.

Men hva mener Vårherre når han sier:
    ”Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg.”
    Åp 22:12-17
Det finnes sikkert flere forklaringer på dette. Den enkleste er kanskje at dette kan være et ord til Johannes som enkeltmenneske. Han var en gammel mann da han fikk åpenbaringen på Patmos. I og med at et menneskeliv er relativt kort, vil det ikke være feil å tenke at Herren kommer ’snart’. Jeg tar det til meg som et enkeltindivid og vil være klar når han kommer.

Kanskje vår nye landsmann hadde forstått begrepet riktig da han skrev følgende beskjed på butikkdøra si: ’Jeg er plutselig tilbake’?

Ingen kommentarer: