fredag 25. november 2011

Det evige hus

Jeg vet ikke hva Thorbjørn Jagland vil bli husket for, men i den senere tid har jeg hørt om 36,9% oftere enn ”Det norske hus”. Jeg har nok mer sans for ”hus-illustrasjonen” enn for ”36,9-ultimatumet”.

Hus-illustrasjonen brukes også i Bibelen. Noen ganger knyttet til samfunn, som hos Jagland, men også som et bilde på kroppen min. Johannes skriver om at da Ordet ble menneske – egentlig da Ordet ble kjøtt, så ’teltet’ han blant oss. Det blir gjerne oversatt med at han tok bolig i blant oss*. Jeg tror det betyr at Gud tok bolig i en kropp blant oss.

Paulus skriver:
    For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig.
    2 Kor 5:1-9
Jeg tviler ikke på at Jagland trodde på ”det norske hus”, men selv samfunnet er forgjengelig. Derfor er jeg glad for at jeg tror på et ”evig hus” . Det står allerede ferdig, og jeg har kontrakt på overtakelse når den tid kommer.

* Joh 1:14

Ingen kommentarer: