lørdag 15. oktober 2011

Å glede seg

I dag gleder jeg meg over to ting. Magna kom hjem i går, og om noen timer er det fest. Vi skal markere åpningen av Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy. Vi har brukt det i litt over en måned, og veien fram har vært lang der oppmerksomheten har vært rettet mot mange bagateller.


I dag løfter vi blikket og ser et flott anlegg. Vi ber om at Jesus må bli æret gjennom det som skjer ved dette senteret. Det er et senter som innvidd til ham i mange år allerede. Og vi har kunnet glede oss over alt han har gjort. Slik ønsker jeg at det skal være framover også. Jeløya må være et sted der Jesus virker:
    Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde.
    Luk 13:10-17
… og jo flere som samles til kurs, som samles i bønn for stedet, og som er med på å tale varmt om Jeløya – dess større blir gleden.

Ingen kommentarer: