fredag 14. oktober 2011

Hva er viktig?

Bagateller får alt for ofte for mye plass i min tilværelse. Derfor er det nødvendig å bli minnet om hva som egentlig er det viktigste – helst daglig. Jeg forsøker å ha fokus på at jeg er i Kristus, og der er det bare en ting som gjelder:
    For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet.
    Gal 5:1-6
Enklere kan det ikke uttrykkes.

Ingen kommentarer: