tirsdag 27. september 2011

Støtte og omsorg

I den siste tida har det vært ekstremt mye å gjøre. Men midt oppi det hele har jeg opplevd masse støtte og omsorg fra familie, venner og kolleger. Selv om jeg alltid har slitt med å ta imot oppmerksomhet av en slik type, gleder jeg meg over at jeg faktisk har vært i stand til å sette pris på det, være takknemlig for det og takke Gud for det. Det har vært et nederlag for ”stoltheten” og en seier for "ydmykheten".

Uten sammenlikning for øvrig, opplevde Paulus liknende omsorg fra menigheten i Filippi. Han ”gleder seg stort i Herren” over deres omsorg, og i dagens tekst beskriver han hvordan denne omsorgen ble gjennomført i praksis. Til og med logistikken var på plass. De ”førte regnskap over gitt og mottatt” - ikke for å holde kontroll med hva Paulus brukte, men for å holde kontroll med at de selv ga ham det han trengte.

Det er ikke bare det å motta støtte og omsorg som har vært vanskelig for meg, men også ”kontrollaspektet” som ligger innbakt i organisering av menigheter og organisasjoners hjelpearbeid. Tenkt om kontrollaspektet ikke er et uttrykk for mistanke, men omsorg! Det er en god tanke som jeg tar med meg fra dagens bibellesning*.

* Fil 4:10-20

Ingen kommentarer: