torsdag 29. september 2011

Krig

Som pasifist liker jeg ikke ordet krig. Det er ganske pussig at jeg likevel tilhører og føler meg hjemme i en bevegelse som bruker militære metaforer som en beskrivelse av hele sin virksomhet.

Men det handler om krig også i den åndelige verden, og det er hovedsakelig den verden Frelsesarmeen forholder seg til i sin bruk av metaforer …. trodde jeg lenge.

Roger Green har skrevet ei bok om William Booth som han ga navnet ”War on two fronts - the redemptive theology of William Booth” *

I den boka går han inn på forståelsen av at det er også en krig mot undertrykkende mekanismer i denne verden. Forskjellen på denne verdens måte å krige på er likevel radikal. Også i denne verden fører vi krig med Åndens våpen.

Selv om jeg ikke liker ordet, fornekter jeg ikke realiteten. Jeg er i krig. Den krigen går like inn i himmelen, og jeg leser om den også i dagens tekst: Åp 12:7-12

Min oppgave er å stadig iføre meg Guds fulle rustning. Det gjør jeg i dag også. Jeg er allerede medlem av motstandsbevegelsen.

* "Krig på to fronter - William Booths forløsningsteologi"

Ingen kommentarer: