onsdag 17. august 2011

Menneskeverd

Menneskeverdet står alltid under angrep. Vi blir klare over det når det skjer massakre lik den vi opplevde for snart en måned siden. Men det skjer krenkelse av liv i landet vårt hele tiden. I 2010 ble det foretatt 15.700 aborter i Norge*. Det får relativt lite oppmerksomhet. Samtidig er menneskets mandat som guddommelig innsatt forvalter av jorda og livet der ikke endret. Hva gjør jeg med et slikt ansvar?
    Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet.
    Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
    alt la du under hans føtter

    Salme 8:1-10
Versene forteller mye om menneskeverdet, og da er kanskje betroelsen av ”forvalteroppdraget” et enda sterkere vitnesbyrd enn ”kroning med ære og herlighet”. Så er spørsmålet om resultatet av forvalteroppdraget levner oss like mye ære.**

Jeg må innrømme, Herre, at når det gjelder dette spørsmålet, svinger jeg mye oftere mellom håp og tvil, enn når jeg tenker på deg!

* Folkehelseinstituttets tall
** Jeg har en ubehagelig formening om at hvordan jeg skjøtter forvalteroppdraget får konsekvenser for mitt syn på menneskeverdet.

Ingen kommentarer: