torsdag 18. august 2011

Krav til forvalterskap

Finanskrisen i 2008 gjorde at verden måtte sette søkelys på forvalterskap. Både privatpersoner og kommuner spekulerte i ”hedgefond”, men ved å gjøre det ga de samtidig fra seg kontrollen over hvordan investeringene ble disponert og plassert.

Historien har vist at det var dårlig forvalterskap, men var det forvalterskap i det hele tatt?
Paulus sier:
    Av forvaltere kreves det at de viser troskap.
    1 Kor 4:1-4
Det er et krav til forvalterskap at det vises troskap. Mennesker som gir fra seg kontrollen over det de skal ”forvalte” viser ikke troskap. Dermed utøver de heller ikke forvalterskap.

Som en kristen forvalter er jeg betrodd enorme verdier. Dersom jeg ikke bryr meg når disse verdiene krenkes utviser jeg ikke troskap. Da er jeg heller ikke en forvalter. Å være en god forvalter er en del av mitt kall som menneske.

Ingen kommentarer: