lørdag 13. august 2011

Etter den søte kløe….

…. kommer den sure svie. Ordtaket har flere tolkninger. Det kan gå på å ”leve på forskudd” ved å bruke lånte penger til forbruk eller ved feildisponering av helsa. Det kan handle om å ”lukke øyne og ører” for det som er ubehagelig inntil virkeligheten tar meg igjen.

Det kan også brukes i åndelig sammenheng, slik Paulus gjør i et brev til Timoteus:
    For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.
    2 Tim 4:1-8
For å unngå at de som bare vil ha det som “klør i øret” blir sittende med den ”sure svie”, er Paulus sin medisin at Timoteus fullfører sin tjeneste som evangelist. Jeg tror den medisinen virker også i 2011.

Ingen kommentarer: