fredag 12. august 2011

Vennligst fyll ut!

Denne oppfordringen dukker opp i mange sammenheng. Noen ganger er det nødvendig, andre ganger er det ”mas” fra markedsundersøkelser og liknende.

I dag velger jeg å fylle ut mitt eget navn i stedet for hans navn som opprinnelig fikk oppfordringen. Jeg lar det stå åpent for deg også. Det er fordi oppfordringen fortsatt er veldig aktuell:
    ”Kjære _______ , ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare i navnet er kunnskap. Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.”
    1 Tim 6:17-21

Ingen kommentarer: