torsdag 14. juli 2011

Den syndige bekjennelse

Overskriften er ikke en trykkfeil for 'Syndsbekjennelse'. Det er en refleksjon rundt et viktig, men vanskelig tema. Det er David som stimulerer tankene. Om salmen han skrev står det:
    ”En salme … den gang profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.
    Salme 51:1-5
Dette etterfølges av en oppriktig angrende synders bekjennelse og bønn om tilgivelse. Et flott og viktig kapittel i Bibelen. Jeg tror på syndsbekjennelsen som en frigjørende handling i tilknytning til en konkret situasjon.

Men…

Når syndsbekjennelse gjøres til en generell innstilling, eller en del av en fastsatt liturgi, frarøves mennesket velsignelsen det er å få lov til å se seg som det nye mennesket ’i’ Kristus. Da kan bekjennelsen bli ’syndig’ – og ikke en syndsbekjennelse.

Ingen kommentarer: