onsdag 13. juli 2011

Kanaler igjen

Kanaler brukes til kommunikasjon i vid mening. Det kan f. eks . være snakk om alt fra media til trafikk, noe som gjør at det er store forskjeller på ’typen’ av kanaler.

Uansett hva slags kanal det er snakk om, vil det stå kamp om den på grunn av at den som har makt over den også kan kontrollere hva som får gå ’gjennom’ kanalen. Suezkrisen, Kievsenderen og Nordkoreanske TV-sendinger er tydelige eksempler på det.

Da jeg i forrige uke presenterte ’Formidlingspreposisjonen’ framstilte jeg den troende som en ’kanal’. Fordi det er slik, står det kamp om den troende også.

Med referanse til om jeg er åpen for det Gud ønsker å formidle gjennom meg av ord, kraft og gjerninger er jeg nødt til å stille spørsmålet:
Hvem kontrollerer ’kanalen’?

Når resultatene uteblir, kan det hende at jeg lurer på om jeg har stengt for noe. Det er selvfølgelig en mulighet for det, men selv om ’kanalene’ er åpne både hos meg og mine søsken i troen, er det ikke sikkert at det som formidles når fram. Det forteller dagens bibelord:
    Hjertet gjorde de hardt som flint, så de lot være å høre på loven og de ordene som Herren, Allhærs Gud, hadde sendt ved sin Ånd ’gjennom’ de tidligere profeter.
    Sak 7:8–12
Det er trist, men også en liten trøst dersom jeg ærlig kan si at ’kanalen’ fra min side har stått åpen.

Ingen kommentarer: