lørdag 25. juni 2011

The Salvation Army's Charter

William Booth fant Frelsesarmeens oppdrag oppsummert i det som er dagens tekst. Han kalte det for The Salvation Army's Charter (FAs pakt eller grunnlagsdokument). Det passer egentlig greit at det kommer midt i kongressen. Hver gang jeg leser dette avsnittet, prøver jeg å tenke at det gjelder ”begge verdener”:
  Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
  at du løslater dem som med urett er lenket,
  sprenger båndene i åket
  og setter de undertrykte fri,
  ja, bryter hvert åk i stykker,
  at du deler ditt brød med dem som sulter,
  og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
  at du sørger for klær når du ser en naken,
  og ikke svikter dine egne.
  Da skal ditt lys bryte fram
  som når dagen gryr,
  dine sår skal snart leges og gro.
  Din rettferd skal gå foran deg
  og Herrens herlighet følge etter deg.
  Da skal Herren svare når du kaller på ham,
  når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»
  Når du tar bort hvert tyngende åk,
  når du holder opp med å peke fingrer
  og tale ondskapsfullt om andre,
  når du deler ditt brød med den som sulter,
  og metter den som lider nød,
  da skal lyset renne for deg i mørket,
  og natten skal bli som høylys dag.

  Jes 58:6–10

Ingen kommentarer: