fredag 10. juni 2011

En god mann

Jeg kjenner mange som fortjener betegnelsen ”En god mann”. Bildet illustrerer en av mine gode helter.

Det er mulig at å forme "gode menn" var motivet for å lære barna på søndagsskolen kor med et slikt fokus. Uansett husker jeg at vi sang nesten hver eneste søndag:
”Gjør meg god, gjør meg god! Kjære Jesus, gjør meg god!”

Selv om jeg er kritisk til flere av barndommens ”søndagsskolekor”, tror jeg ikke vi hadde vondt av å synge dette. Det er god teologi. Det er Jesus som gjør meg god, og ikke jeg som må gjøre meg god for ham (som f. eks. i sangen ”Et solskinnsbarn” – det ble mye mislykkethet av sånt både i hjem, skole og lek).

Så får jeg håpe at Gud har hørt bønnen og at jeg og de som sang sammen med meg den gang er blitt litt bedre ved hans hjelp. Hvis det er tilfellet, er det et godt utgangspunkt for å nå mennesker med evangeliet – men det er ikke nok!

Det er minst to forutsetninger til som må være til stede. Hos Barnabas var det nemlig tre egenskaper som ble nevnt:
    ”For han var en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren.”
    Apg 11:19–26
Godhet, Åndsfylde og tro. Det er slagkraft i sånt!

Ingen kommentarer: