lørdag 11. juni 2011

Hvorfor kom ikke Ånden før?


I morgen skal jeg feire pinse igjen, og jeg vet at en av sangene mine kommer til å bli brukt ettersom det er flere som har tatt kontakt for å få tekst eller noter til ”Du skal få kraft”. Det er moro at sangen fortsatt blir brukt nærmere 35 år etter at den ble skrevet – men så er det jo en sang om disiplene som mottok Den hellige ånd på pinsefestens morgen. Men hvorfor kom ikke Ånden før på pinsdagen?

Det er et godt spørsmål som også Johannes var opptatt av, og han har funnet en forklaring:
    ”Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var blitt herliggjort.”
    Joh 7:37–39
Jesus selv var tydelig på at han ville bli herliggjort ved å fullføre det han hadde kommet for å utføre, og at han ved det også ville herliggjøre sin Far.*

Det er egentlig logisk at pinsen forutsetter forsoningen. Slik sett kunne det sikkert ha skjedd i det øyeblikk forsoningen hadde funnet sted, altså samtidig med at forhenget i Templet revnet, men på det tidspunkt var de 120 neppe klare til å ta imot. De trengte en mental og åndelig forberedelsestid. En tid der troen ble styrket gjennom at de bevitnet oppstandelsen og ble utrustet til å ”vente”! Sånt sett er det heller ikke overraskende at mange trenger en periode med modning fra de tar imot frelsen til de opplever Åndsutrustningen selv om alt ligger klart til enhver tid.

* Se f. eks.: Joh 13:31 & 17:1

Ingen kommentarer: